Storitve

tankoslojne-talne-oznacbe

Tankoslojne talne označbe

Strojna izdelava prečnih in vzdolžnih talnih označb z enokomponentno barvo na asfaltnih površinah ali dvokomponentno barvo na betonskih površinah in posipom steklenih kroglic za izboljšanje nočne vidnosti. Uporabljamo akrilne barve z visoko vsebnostjo suhe snovi. Značilnost tankoslojnih označb je ekonomičnost izvedbe in kratek čas od izvedbe označb do prevoznosti ceste.

debeloslojne-talne-oznacbe

Debeloslojne talne označbe

Strojna in ročna izdelava prečnih in vzdolžnih označb z dvokomponentno hladno plastiko ali  vročo plastiko in posipom steklenih kroglic ter proti zdrsne komponente. Označbe izvajamo v gladki izvedbi, kakor tudi v strukturni za izboljšanje nočne vidnosti v mokrih pogojih ali profilirani za dosego zvočno-vibracijskega učinka ob prevozu vozila čez označbo.

predizdelane-talne-oznacbe

Predizdelane talne označbe

Vgrajevanje pred izdelanih debelo slojnih začasnih in trajnih označb. Pred izdelane talne označbe so izdelane iz plastičnih trakov in predstavljajo najkakovostnejši razred talnih označb, ker so tovarniško izdelane v kontroliranih pogojih, kar zmanjšuje možnost napak. Vgrajujemo začasne pred izdelane označbe, predvsem za potrebe začasnih prometnih ureditev v območju gradbišč, ali trajne, katerih glavna značilnost je zelo dolga življenjska doba in odlične prometno-tehnične lastnosti.

Tankoslojne in debeloslojne prevleke za kolesarske steze

Označevanje prometnih površin namenjenih kolesarjem. Posebnost materialov za označevanje kolesarskih pasov je zelo dobra odpornost proti drsenju. V ta namen imajo tankoslojni materiali že vmešan proti zdrsni dodatek, medtem ko se pri debelo slojnih premazih zahteva dodaten posip obarvanega kremenčevega peska v predpisani granulaciji in želeni barvi. Debelo slojne prevleke lahko zaradi možnosti različnih barvnih nians uporabimo tudi v dekorativne namene.

Vertikalna signalizacija – prometni znaki

Znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe, znaki za obvestila, dopolnilne table, ki natančneje določajo pomen znaka, ki so mu dodane, in so sestavni del   prometnega znaka, drugi znaki za označevanje del, drugih ovir v cestnem prometu in poškodb vozišča, svetlobni prometni znaki in svetlobne označbe, znaki s spremenljivo vsebino, triopan (tristrana piramida), na katerem so lahko upodobljeni znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe in znaki za obvestila.

Turistična in druga obvestilna signalizacija

Znaki za obveščanje o kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave in pomembnejših turističnih znamenitostih, znaki za obveščanje o smeri, v kateri so kulturni spomenik, varovano območje narave, pomembnejša turistična znamenitost ter objekt ali naprava znotraj znamenitosti ali naselja, znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v državo, regijo, pokrajino, občino ali naselje, znaki za dajanje prometnih, turističnih in drugih informacij na prometnih površinah zunaj vozišča ceste (počivališča, parkirišča) in na drugih površinah ob cesti, ki so določene za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob cesti.

urejanje-prometa

Urejanje prometa

Ta sklop del zajema izdelavo načrtov prometne ureditve cest, izdelavo načrtov in elaboratov začasnih prometnih ureditev in pridobitev dovoljenj za zaporo cest na državnih ali občinskih cestah, fizično postavitev prometnih zapor in prometnih znakov za obvoze ali postavitev zapor na podlagi izdanih dovoljenj v času gradnje oziroma rekonstrukcije cest ali prireditev na cesti.


banka-cestnih-podatkov

Banka cestnih podatkov

Izdelava projektov za vpis v uradne evidence. Vsa vzdrževalna in investicijska dela, ki predstavljajo spremembo stanja na glavnih in regionalnih cestah morajo biti, zaradi vnosa podatkov v BCP (Banko Cestnih Podatkov), pravočasno posredovana tehničnemu administratorju na CVE, ki je zadolžen za vodenje banke cestnih podatkov.

prometna-oprema

Prometna oprema

Dobava in montaža prometne opreme cest – oprema za označevanje bližine roba vozišča oziroma roba robnega ali odstavnega pasu, oprema za vodenje in kanaliziranje prometa na območju del na cesti, drugih ovir in poškodb vozišča, varovalne ograje, montažne fizične ovire za umirjanje prometa na cesti – grbine, blažilniki trkov, ograje za pešce, zapornice in polzapornice, oprema za poudarjanje poteka avtoceste ali hitre ceste na območju razcepa, prometna ogledala, oprema proti zaslepljevanju.

zimsko-vzdrzevanje

Zimsko vzdrževanje prometnih in neprometnih površin

Zimsko vzdrževanje cest temelji na izdelanem izvedbenem programu zimske službe v katerem so določene odgovorne osebe, načrt cestne mreže s prioritetami, odzivni časi, dežurstva, načrt posipanja proti poledici ipd. Za izvajanje zimske službe imamo poleg izurjenih ljudi na voljo ustrezno mehanizacijo, ki omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje snega in preprečevanje poledice.

slikopleskarska-dela

Slikopleskarska dela

Glajenje in kitanje sten in stropov, odstranjevanje starih nanosov barv, barvanje sten in stropov z disperzijsko ali pralno barvo in barvanje fasad. Izvajamo pleskanje tudi na ostalih površinah (okna, vrata, ograje…).

umetniski-interier

Umetniški interier

V sodelovanju z našim partnerskim podjetjem Art Todors iz Zaječara (Srbija) nudimo stenske poslikave, unikatne kipe, design interierja in exterierja ter izdelavo pohištva. Več lahko izveste na naslednji povezavi: www.art-todors.com

Želite izvedeti več?Kliknite za kontakt