Kdo smo

Tadej Marinko

Direktor

V letu 2000 je končal študij na FGG v Ljubljani in si pridobil naziv dipl.ing.grad. Naslednjega leta je prevzel vodenje Sektorja za urejanje prometa v Cestnem podjetju Ljubljana in ga vodil naslednjih 11 let. V tem času se je ukvarjal predvsem z izvajanjem in obnovo talnih označb, vzdrževanjem in postavljanjem vertikalne prometne signalizacije, izdelavo elaboratov začasnih prometnih ureditev, izdelavo projektov za vpis v uradne evidence (banka cestnih podatkov) in izvajanjem začasnih prometnih ureditev za potrebe gradbišč in prireditev. Sodeloval je tudi pri ostalih delih na področju vzdrževanja državnih in občinskih cest.

Robert Kuzman

Prokurist

Leta 1988 je končal univerzitetni študij gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Istega leta se je zaposlil v podjetju SCT. Po opravljenem strokovnem izpitu je bil zaposlen kot vodja več gradbišč na področju cestne infrastrukture v Sloveniji in Jordaniji, nato pa dve leti pomočnik direktorja asfaltnih baz. Po letu 1994 je postal odgovorni vodja del in direktor vseh projektov na področju nizkogradnje v Ljubljani za SCT.

Po pričetku avtocestnega programa v republiki Sloveniji je kot direktor projekta in odgovorni vodja del pri SCT od leta 1996 do 2000 vodil in uspešno zaključil gradnjo severne ljubljanske obvoznice in vzhodne avtoceste med Malencami in Šentjakobom. Od 1998 do 2000 pa je vodil tudi gradnjo dolenjske avtoceste.

Leta 2000 je postal direktor komercialno-tehničnega sektorja nizkih gradenj SCT, leta 2007 pa direktor nizke gradnje SCT. V tem obdobju je SCT pridobil in izvedel velik del slovenskega avtocestnega programa, pomembne železniške projekte in več projektov na državnih cestah, v Ljubljani pa pomembna dela na cestno-prometni infrastrukturi ter pri vodovodnih in plinovodnih projektih. V tujini je SCT v tem obdobju izvedel različno velike infrastrukturne projekte v Bosni, Srbiji, Hrvaški, Črni gori in Albaniji.